Iskarl - ett hårt yrke för kalla killar

Det var ett jobb för de verkligt tuffa killarna. Tungt blött och iskallt, men nödvändigt fram till mitten av förra seklet. Först 1956 kom den första frysboxen.

Text: Birgitta Ohlsson
Foto: Sjöberg Bild, Digitalt Museum

Det är väl bara att öppna frysen...

Nej, en gång för inte alltför länge sedan var det inte så när man skulle frysa ner mat. Inte alls.

Att maten kunde bevaras genom att kylas ner av is, det hade man vetat sedan urminnes tider. Att hantera isen var däremot en stor, tung, krävande – och kall – sysselsättning.
Restauranger, fiskaffärer, mejerier, lantbruk, pensionat och hotell var storkunder. Det eleganta Grand Hotell i Stockholm använde till exempel under 1950-talet två ton is dagligen.

Isblocken kom från sjöar. Var vintern kall kunde den tas upp – eller skördas, som man sa – i närområdet men var den kall fick den hämtas i Norrland och sedan transporteras söderut. Det ökade i hög grad kostnaderna.

Isen som sågades ut i stora block på ungefär en 50 x 60 centimeter. Den sågades oftast för hand med speciella issågar men det fanns också stora motordrivna sågar, en och annan är fortfarande bevarad ute i bygderna.

Isen förvarades sedan i så kallade isdösar med ett tjockt lager isolering av sågspån på alla sidor. Sedan levererades den under sommaren.

Om den höll sig så länge? Inga problem – riktigt bra isdös kunde hålla isblocken intakta i två år! Is kyler is och isen kunde faktiskt hålla en temperatur på under noll grader eftersom is får den temperatur som luften den förvaras i.

I Stockholmsområdet togs isen fram till slutet av 1800-talet i Djurgårdsbrunnsviken. När vattnet där blev mer och mer förorenat flyttades skördandet istället till Ulvsundasjön och så småningom bland annat till Lovön där Drottningsholms slott ligger. På den plats där vår kung och drottning idag bor sågades, kämpades och bars det ute på isen under kalla vinterdagar.
Fyra män hjälps åt med att få upp isblock för att få upp isen en kall vinterdag på 1940-talet.
Isen fraktades med häst och vagn, men man kunde också se iskarlar med isblock på upp till 50 kilo hängande som en mycket kall ryggsäck på ryggen.

Men nya tider var på gång. Tanken på att göra konstis hade funnits länge när Stockholms Isaktiebolag startade en kristallisfabrik 1930 på Råsundavägen i Solna.

Isaktiebolaget startades av Josef Johnsson som blev förmögen på kuppen.
Och om isen sas det att den var så ren att man till och med kunde använda den i groggen!

 

Är du intresserad av historia? Då har vi ett bra erbjudande till dig!