Gevalia – en pigg 100-åring!

I Sverige dricker vi näst mest kaffe i världen, och i mångas koppar är det Gevalia som gäller. Och faktum är att just detta kaffe fyller 100 år jämnt i år...

Text: Mikael Svensson
Foto: Gevalia, Carl Larssons Fotografiska Ateljé AB

Halstabletten Läkerol och halmbocken i all ära.

Men det är kafferosteriet Gevalia som satt Gävle på världskartan. I 100 år har de ljuva dofterna från nyrostat kaffe följt Gavleåns ström ut i världen.

Men historien om Gevalia börjar betydligt tidigare än så.

Kaffet kom till Sverige 1685, men det var då inte en dryck som uppskattades för sin smak och arom utan ansågs vara en sorts medicin. Det var inte förrän
vid mitten av 1800-talet som kaffet slog igenom som en folklig dryck i landet.

Det var också vid den här tiden, närmare bestämt 1853, som den 26-årige Gävleentreprenören Victor Engwall grundade sin firma Victor Th Engwalls Handelshus i Gefle. Handelshuset handlade med så vitt skilda saker som spannmål, brännvin, snus, tobak, glas och kött.

När Victor Engwall dog 1908 var det hans son Ernst Engwall som tog över
och det var han som fem år senare, 1913, köpte sin första egna rosterianläggning på Alderholmen i Gävle. Anledningen var att han såg en ny affärsmöjlighet i att kunna erbjuda kunderna kaffe med en bättre och jämnare kvalitet än det man fick när man rostade kaffet i butiker eller i hemmen.

Kafferosteriet låg intill Gavleån, i direkt närhet till hamnen. Fraktbåtarna som kom med kaffebönorna kunde segla in i kanalen och jutesäckarna med kaffebönor bars in i magasinen för lagring innan de gick vidare till rostningsprocessen.

Varumärket Gevalia registrerades redan 1914. Enligt uppgift var det ett par språkkunniga Gävlebor som översatte namnet på sin stad till latin och då blev det Gevalia.

Ernst Engwall.

Ernst Engwall lade grunden till framgångarna för Gevalia – men avled innan han kunde skörda frukterna av sitt arbete.

Ernst Engwall hade skapat något som med tiden skulle bli riktigt stort och framgångsrikt. Men inget av detta fick han själv uppleva eftersom han efter en tids sjukdom avled 1915. Brodern Emil tog över som direktör, men snart insåg han att chefskap inte var något för honom. Stafettpinnen lämnades istället över till brorsonen Sven Victor Engwall, som blott 25 år gammal tog över affärsimperiet.

Under hans ledning skedde en genomgripande förändring i Engwall & Co, där verksamheten koncentrerades till kaffe och kryddor.

Det var Sven Victor Engwall som 1920, för prick 100 år sedan, etablerade varumärket Gevalia på de röda, färdigpackade kaffepaketen. Det ena ledde till det andra och 1931 öppnades flera försäljningskontor som gick under namnet Gevaliarosteriet.

Andra världskriget, med importstopp och kafferansonering, innebar stora utmaningar för Gevalia. Men Sven Victor Engwall navigerade sig skickligt förbi de tuffa krigsåren och det efterlängtade krigsslutet blev början på en ny era för kafferosteriet.

1947 började kaffebönorna malas ner till pulver i fabriken och säljas på burk. Året efter inrättade Gevalia sitt eget forskningslaboratorium för att få bättre kontroll på kvalitet och förvaring. Fem år senare invigdes ett av Europas största kafferosterier i Gävle.

Victor Engwall i kafferosteriet.

Victor Engwall vid en av sina toppmoderna maskiner.

Nu hade också Svens son Jacob gjort entré i företaget. Han hade gått ”den långa vägen” och studerat kaffeodling på ort och ställe, det vill säga i Brasilien. Därigenom hade han skapat goda relationer till kaffeodlare runt om i världen och han såg till att Gevalia alltid fick tillgång till de bästa partierna ur de olika skördarna.

Med nya innovationer blev det möjligt att vakuumpacka kaffet utan att kvalitet och smak försämrades. Vakuumförpackningarna såg dagens ljus på Gevaliarosteriet 1957 och denna nymodighet, tillsammans med skicklig marknadsföring, bidrog till att stärka varumärket så pass att Gevalia 1966 blev det mest druckna kaffet i Sverige.

Under tiden, närmare bestämt 1963, hade Jacob Engwall ersatt sin far Sven Victor i vd-stolen för familjeföretaget Engwall & Co.

Det blev också Jacob Engwall som avslutade den engwallska handelseran i Gävle när han 1971 bestämde sig för att sälja hela Engwall & Co, där Gevalia ingick. Familjeföretaget, som levt i 120 år och gått i arv i fyra generationer, hamnade i den amerikanska jättekoncernen General Foods ägo.

Två äldre damer dricker kaffe och fikar.

Klassisk fika – något vi svenskar inte vill vara utan och som vi har blivit världs-berömda för. Foto: Sjöberg bild

Naturligtvis ställde sig många frågande till varför Jacob Engwall sålde ett företag som gick strålande, som varit i familjens ägo så länge och där hans barn arbetade.

Enligt Engwalls släktfonds hemsida ville familjen egentligen inte sälja men var tvungna av skattetekniska skäl. När Jacobs far Sven gick bort hade man drabbats av så stor beskattning att det krävdes betydande ekonomiska uppoffringar för att kunna behålla familjeföretaget. Jacob insåg att det skulle bli ännu värre vid hans bortgång. Då var det bättre att sälja innan arvskiftet var aktuellt.

Affären var på sin tid en av de första stora affärerna där ett utländskt företag köpte ett gammalt inarbetat svenskt familjeföretag. Jacob Engwall kom aldrig riktigt över försäljningen. Själv fortsatte han med rederiverksamhet och avled 1986.

För Gevalias del har ägandet skiftat sedan General Foods slogs ihop med Kraft Foods 1990. Sedan 2015 ingår Gevalia i det internationella kaffeföretaget Jacobs Douwe Egberts.

Rosteriet i Gävle har dock överlevt alla ägarbyten och där går produktionen fortfarande på högvarv. Rosteriet ligger kvar på samma plats sedan 50-talet, inramat av gamla magasinsbyggnader. Merparten av försäljningen är riktad mot den nordiska marknaden. Mellan 60 och 70 personer arbetar i rosteriet, som med tiden har blivit en alltmer industrialiserad process.

– Men det krävs fortfarande mycket hantverkskunnande för att ta fram de bästa kaffesmakerna, säger Andreas Wendel, fabrikschef på kafferosteriet i Gävle.

Andreas Wendel.

Ingen leverans av kaffebönor är den andra lik, så det är ett ständigt provsmakande på Gevalia, berättar fabrikschefen Andreas Wendel.

Han berättar om de olika recepten för att få fram olika smaker, om blandning, temperatur och fuktighet som måste vara rätt. Ett recept kan innehålla ett flertal sorters noga utvalda bönor för att skapa rätt smak. Så fort en container kommer till hamnen hämtas prov på råbönorna, som sedan rostas och provsmakas för att kvaliteten ska säkerställas. Det provsmakas ungefär 150 koppar om dagen på Gevalias kafferosteri i Gävle.

– I personalstyrkan ingår tränade kaffeproffs som provsmakar kaffet innan det når marknaden. Vi ska också veta att kaffebönorna aldrig är exakt desamma, även om de kommer från samma producent. Det skiljer från säsong till säsong i olika regioner, och därför måste det alltid ske finjusteringar, upplyser Andreas Wendel. 

Publicerat