Våra villkor

Användarvillkor för www.odenochaventyr.se

God ton

Vi vill att samvaron på vår webbplats ska var trygg och präglas av vänlighet och tolerans. Sedvanlig nätetikett gäller. Detta innebär att du ska använda en trevlig ton när du kommenterar eventuella artiklar.

Rättighet till varumärken och material på den här webbplatsen

Vi och våra samarbetspartners förbehåller oss alla rättigheter till varumärken, upphovsrättsligt skyddat material och annat rättsligt skyddat innehåll på vår webbplats. Materialet får bara laddas ned för privat och icke-kommersiellt bruk och det nedladdade materialet får inte utan vårt föregående samtycke kopieras, redigeras eller på annat sätt göras till föremål för handlingar som är förbehållna innehavaren av de immateriella rättigheterna.

Vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder mot användare som gör intrång på våra immateriella rättigheter eller på andra sätt missbrukar vår webbplats.

Inskickat material

Egmont Publishing AB (Svenska Öden & Äventyr) förbehåller sig rätten att använda och publicera inskickat material till webbplatsen (www.odenochaventyr.se), till exempel bilder, både på webbplatsen och i tidningen.

Tävlingar

Vi förbehåller oss obegränsad rätt att publicera tävlingsbidrag som vunnit pris i av tidningen och/eller webbplatsen arrangerad tävling. Vid eventuell beskattning av vinster i våra pristävlingar svarar pristagaren själv för denna kostnad.

Ansvarsfriskrivning

På vår webbplats kan det finnas körbara hjälpprogram som till exempel ActiveX eller Javascript till ditt förfogande. Vi kan inte göras ansvariga för eventuella fel eller brister i dessa program, inte heller för skador som direkt eller indirekt eventuellt orsakas av att du använder dessa program på vår webbplats.

Vi kan inte heller göras ansvariga för någon slags förlust som är relaterad till din användning av innehållet på webbplatsen. Denna ansvarsfriskrivning omfattar direkta såväl som indirekta förluster, vilket inkluderar förluster som orsakas av driftstörningar och liknande.

 Vi förbehåller oss rätten att ändra ovanstående användningsvillkor för den här webbplatsen. Eventuella ändringar i villkoren kommer att framgå på webbplatsen.

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftsansvarig

Egmont Publishing AB, organisationsnummer 556046-9206, ansvarar för de personuppgifter som behandlas inom ramen för denna policy.

Personuppgifter

Egmont Publishing AB och därtill ingående bolags (nedan kallat "Egmont Publishing") behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204), kallad PuL i dagligt tal, och lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389).

Lagarna syftar till att skydda privatpersoner mot kränkningar av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlas?

Personuppgifter är information som kan kopplas till en enskild person, till exempel namn, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress, postadress, medlems-, kund- eller prenumerationsnummer, uppgifter om reklamationer och kundtjänstärenden. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från offentliga och privata register.

Egmont Publishings insamling av personuppgifter

Egmont Publishing samlar in personuppgifter i samband med något av följande:

* När du som besökare registrerar dig på någon av våra sajter eller onlineforum.

* När du beställer ett av våra nyhetsbrev.

* När du tecknar en prenumeration på någon av våra tidningar.

* När du deltar i en av Egmont Publishing arrangerad tävling eller annan marknadsföringsaktivitet.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Om du är 15 år eller äldre behandlas dina personuppgifter för att Egmont Publishing ska kunna fullfölja avtal om leverans av produkter och tjänster, för analys av verksamheten och kundbeteende samt för kundadministration. Egmont Publishing kommer även att använda personuppgifterna för att via e-post eller annan direktmarknadsföring göra reklam för sina egna och andra företags produkter och tjänster. Detta innebär att de personuppgifter som du lämnar till Egmont Publishing kan komma att lämnas ut till de olika företagen inom Egmont Publishing -koncernen samt till andra företag som Egmont Publishing samarbetar med.

Om du är yngre än 15 år kommer Egmont Publishing endast att behandla dina personuppgifter för kundadministration.

Oavsett din ålder kan personuppgifter komma att lämnas ut om Egmont Publishing är tvingat till detta enligt lag eller myndighetsbeslut.

Hur länge sparar Egmont Publishing personuppgifterna?

Dina personuppgifter sparas och behandlas så länge som en kundrelation finns mellan dig och Egmont Publishing. Efter att kundrelationen har avslutats sparas personuppgifterna i högst ett år. När du deltar i en tävling eller annan marknadsföringsaktivitet sparas personuppgifterna i högst ett år. Ettårsperioden räknas från det datum som du uppgav dina personuppgifter till Egmont Publishing eller det datum då du senast var inloggad på någon av Egmont Publishings webbplatser.